понедельник, 21 января 2019 г.

                                                            Всім доброго дня.
                    Для вас,учні 4 - А ,4 - Б , 4 - В класів, 
                   вчитель Онищенко Ю.А. підготувала
                               завдання з англ.мови.

           21.01.2019
с.59 скласти запитання письмово (приклад с.59 впр.4)
с.60 впр.1 читати, перекладати.

           23.01.2019
с.61 впр.3 читати, перекладати
с.61 впр.4 (усно)

                                      

воскресенье, 20 января 2019 г.


                 
Українська мова Шкільна дистанційна олімпіада
«Всеосвiта Зима – 2018-2019»
Культура мовлення – це:
А) звуки, букви, алфавіт;
Б) словосполучення, речення, текст;
В) правильність, чіткість, точність, виразність мовлення;
Г) правильний наголос при вимові слів.
2 питання
Мета тексту-опису:
А) розповісти про когось (щось);
Б) описати предмет;
 В) довести щось;
Г) проаналізувати щось.
3 питання
До якого типу належить цей текст?
Ось їжачок. Сам він сіренький. Має гострі колючки. У нього маленькі лапки і гостренька мордочка. Цікава тварина!
А) міркування;
 Б) розповідь;
В) опис;
Г) роздум.
4 питання
Між однорідними членами речення на письмі ставиться:
А) крапка;
 Б) кома;
В) знак оклику;
 Г) крапка з комою.
5 питання
Речення, в якому про когось або про щось повідомляється (розповідається), називається:
А) окличним;
Б) розповідним;
 В) спонукальним;
Г) описовим.
6 питання
До поданого словосполучення доберіть протилежне за значенням слово.
Стара сорочка – …
А) свіжа;
 Б) молода;
В) нова;
Г) гарна.
7 питання
До поданого словосполучення доберіть близьке за значенням слово.
Добрий борщ – …
А) гарний;
Б) смачний;
 В) молодий;
Г) новий.
8 питання
Які члени речення є його основою?
А) другорядні члени;
Б) підмет і присудок;
В) іменники;
Г) звертання.
9 питання
Речення, в якому про когось або про щось запитується, називається...
А) окличним;
Б) питальним;
В) розповідним;
Г) спонукальним.
10 питання
Познач спонукальне речення:
А) І хороше, і весело стає на душі.
 Б) Чи то від тієї пташиної пісні, чи від тихесенького крякання, а може, від ніжного подиху ласкавого вітру?
 В) Ні, у лісі було весело та гамірно.
Г) Помилуйся цією казковою чарівною красою природи-матінки!
11 питання
Визнач сполучники серед частин мови:
А) а, але;             Б) і, її;                  В) у, на;                   Г) по, та.
12 питання
Поставте потрібні сполучники і розділові знаки у реченні.
 Омелюх зовсім не шкідливий ... навіть корисний птах.
А) … , але …      Б) … , а …          В) … , і …                 Г) … – а …
13 питання
Апостроф пишеться в усіх словах, крім:
А) п..ють;               Б) р..яд;                 В) пір..їна;                 Г) в..ється.
14 питання
Більшість іменників змінюється:
А) за родами і відмінками;
Б) за числами і відмінками;
В) за родами, числами і відмінками;
 Г) за числами.
15 питання
Визначте, в якому відмінку стоять іменники: боєм, вужем, кутом.
А) в орудному відмінку;
Б) в родовому відмінку;
В) в називному відмінку;      Г) в знахідному відмінку
                                                       ЗАВДАННЯ З МАТЕМАТИКИ.
( ЗАВДАННЯ ПО ПІДРУЧНИКУ " МАТЕМАТИКА".)
с.91 № 559 - усно, № 560,561 письмово
с. 92 - 93 № 563, 569, 567 - письмово.
с. 94 - 95 № 576 - обчислити всі приклади, № 577,578 - усно, № 581,582 - письмово.
Вивчити правило на с. 96

среда, 16 января 2019 г.


                                                      ПОВТОРЯЕМ:                                       
                          
  Списать, вставляя и объясняя пропущенные орфограммы. В каждом предложение выделить грамматическую основу.

1)  Мы расстались до следующ… утра.
2)   В д…ревне ст…яла тишина.
3)  Смородина уже отцв…ла и зав…язывалась в ягоды. (Ю.Ермолаев)

                            ПОВТОРЯЕМ ПРАВИЛО РАЗБОРА СЛОВ 
                                                     ПО СОСТАВУ: 
 
      
1 Разбери по составу:
Травушка ,травинка ,молоденький  ,  рассвет ,светлячок  ,ветерок ,полюшко , парник,плечистый ,пчелиный, робкий ,садовый , свисток ,больной ,подсказка .
2 Подберите однокоренные слова к слову мир, выделите корень.
3 Запиши предложение, обозначь над каждым  словом часть речи
На берегу л..сного озера растет калина. 
                                                         
                                     Доброго вечора, любі діти.
Сьогодні для вас,учнів 4 - х класів, вчитель англійської мови Онищенко Юлія Анатоліївна приготувала завдання з англійської мови.


Завдання на період карантину  .
15.01.19
с.57-58 Впр.3 (читати, перекладати текст). Незнайомі слова виписати у словник.
с. 58 Впр.4 (письмово)
с.58 Впр.5 (усно)

18.01.19.
с.58 Впр.1 (слова у словник)

с.59 Впр.2,4 (усно)


вторник, 15 января 2019 г.

                                               Доброго вечора, любі діти.
Сьогодні для вас,учнів 4 - А, 4 - Б ,4 - В класів, вчитель англійської мови Кроха Галина Володимирівна приготувала завдання з англійської мови.

С. 57 - 58   В. 1,3 (ЧИТАТИ).
С.58          В.4 - ДОПОВНИТИ РЕЧЕННЯ (ПИСЬМОВО).
С.58          В. 5  ВІДПОВІДАТИ НА ПИТАННЯ (ПИСЬМОВО),

воскресенье, 13 января 2019 г.


Шановні батьки!

                   З  14 січня  В ШКОЛІ ТИМЧАСОВО ПРИЗУПИНЯЄТЬСЯ НАВЧАННЯ .

                                                                    


Добрий вечір,  любі діти 
та Ваші батьки.

Сьогодні ми приготували завдання на період 
карантину для,Вас, учнів  4 - А, 4 - Б ТА 4- В класів.
Роботу виконуйте,будь ласка, в окремих нових зошитах. Зошити з виконаним завданням принести в перший день занять.

Українська мова.
  1 Списати речення,вставити пропущені орфограми, в підкреслених словосполученнях  розібрати прикметник як частину мови за зразком.

З…ма вкрила немов сні…ним покривалом всю пр…роду.
Тріскучий моро… щипає за щоки. Зимова природа укрита 
снігами і спит... до приходу в…сни гл…боким сном.     
   Розбір прикметника як частини мови
1 Аналізоване слово
2 На яке питання відповідає
3 Частина мови
4 Початкова форма(Н.в.,однина,чол.рід)
5  Число
6  Рід(в однині)
7  Відмінок
8 З яким словом звязаний у реченні
9 Яким є членом речення
ЗРАЗОК.
Дерева вкрились сріблястим інеєм.

Сріблястим (інеєм) – яким?, прикм.,поч.ф. сріблястий,одн.,
чол.р., О.в., звязаний зі словом інеєм, другорядн. член речення.

Відмінювання прикметників у множині.
Н. (які?) мудрі
Р.  (яких?) мудрих
Д. (яким?) мудрим
З. (як у Н. або Р.)
О. (якими?) мудрими
М. (на яких?) на мудрих
Прикметник – частина мови, що називає ознаку предмета і відвідає на питання який? яка? яке? які? Прикметник завжди стоїть у тому числі, роді й відмінку, що й іменник, з яким він зв’язаний. Змінюється прикметник за числами, відмінками, а в однині- і за родами. У Н.в. однини прикметники мають закінчення –ий,-ій,-а,-я,-е,-є. За цими закінченнями і можна визначити, до якого роду належить прикметник.

2 Провідміняти словосполучення:сильні морози, зимовий ліс , морозна зима, весняне сонечко.

МАТЕМАТИКА
 Працюємо за підручником  "Математика " на

с.89 - 90 №542 (усно), №548,549 письмово.
с.90 - 91 № 550 (усно), № 551,552,556, 557 письмово.
с.91 - 92 № 560 (усно), № 565, 566,570,574,575 письмово.